Annuleren En Retouren

Annuleren En Retouren

1: Opdrachtgever (klant) heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken, binnen enkele dagen te onderzoeken,

te bekijken, of deze aan de overeenkomst beantwoorden.

2: Eventuele klachten omtrent een door jvygadgets geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan jvygadgets,

kenbaar te worden gemaakt.

3: Dit d.m.v. gemotiveerd, binnen uiterlijk 2 maanden na aflevering, per e-mail dan wel schriftelijk te worden medegedeeld,

alvorens de bestelling retour gezonden wordt.

4: In overleg tussen Opdrachtgever en jvygadgets kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden.

Bij overschrijding van deze 2 maanden termijn, vervalt het recht te reclameren.

5: Na het verstrijken van bovengenoemde termijn, wordt jvygadgets geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen.

Daarbij, wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

6: Indien Opdrachtgever (klant) een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product,

binnen 14 dagen na aflevering, aan jvygadgets, per post te retourneren. Mits, in de staat waar het in is ontvangen.

U kunt uw artikel, tezamen met het RMA Formulier (hieronder te downloaden) retour zenden binnen 14 dagen.

1: Binnen 14 dagen na aflevering. ( zonder opgaaf van reden, al wordt dit gewaardeerd )

2: Het artikel is onbeschadigd, ongebruikt en compleet.

3: Garantiebewijs mag niet ingevuld zijn.

4: Retourkosten zijn voor de klant.

5: Let u op aub!

Reparatieonderdelen (zoals bijv. voor een gsm/Tablet/pc/laptop) mogen na! installatie niet meer worden geretourneerd/is immers gebruikt.

jvygadgets aanvaardt retour gezonden zaken slechts wanneer deze zaken aan het door i-Mania op te geven adres worden afgeleverd.

Indien mogelijk, in de originele verpakking en in de staat waarin jvygadgets deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde.

Download hier het RMA FORMULIER:

Let op! Annuleren van Niet in voorraad/Op bestelling items is om deze reden helaas niet mogelijk.

Items worden nl. speciaal voor jou in bestelling gezet en kunnen niet geannuleerd worden bij de leverancier.

Echter, mocht verzending vanuit ons (om welke reden dan ook) uitblijven, is er na 30 dagen uiteraard wel de mogelijkheid tot annuleren. We stellen je deze optie tevens ook in een (evt.) 2e update.

(M.u.v. grotere afnames van items en op offerte gebaseerde orders)

Let op! Bij retour wordt er 25% in rekening gebracht bij Speciaal bestelde items met een bedrag boven de 250 euro! Deze items zijn nl. speciaal voor jou besteld.

 1. 1: Nadat jij aan ons bekend hebt gemaakt dat je je aankoop retourneert, storten wij het volledige aankoopbedrag, zo spoedig mogelijk,uiterlijk binnen 14 dagen aan je terug.
 2. 2: Indien het product beschadigd aan ons teruggezonden wordt, kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen.
 3. 3: Heb je je gehele bestelling geretourneerd?Dan ontvang je ook de eventueel betaalde verzendkosten terug voor het versturen, van het pakket, van I-Mania naar jou.
 4. 4: Je ontvangt het retourbedrag op de rekening van herkomst, binnen 14 dagen na ontvangst retouring.
 1. Is het product defect door u ontvangen, dan kunt u dit aangeven middels een e-mail naar [email protected] dient vooraf! aan de retour te worden overlegd voor een akkoord! Garantie op de producten is 1 jaar mits correct gebruik klant.De 1e 6 maanden ligt de bewijslast bij jvygadgets. De 2e 6 maanden ligt deze bij de Opdrachtgever (klant).

  Uitgezonderd: Batterijen/Powerbanks en Telefoon/Ipad/Tabletkabels: Garantie is 6 maanden op deze artikelen.

  1: Defect/Procedure:

  Het is procedure dat alle artikelen welke retour komen, worden getest.

  2: Onjuist gebruik klant:

  Wanneer bij het testen van een retour gestuurd artikel (volgens klant defect artikel) blijkt dat het defect is ontstaan,

  door onjuist/incorrect gebruik consument/klant, wordt er geen vervangend artikel toegezonden.

  Hetzelfde artikel wordt dan op kosten van de consument weer retour gestuurd. Klant dient dan eerst de verzendkosten te voldoen.

  Na 1 maand in bewaring (bij utblijven verzendkosten en/of reactie) wordt het artikel vernietigd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

  3: Juist gebruik klant:

  Wanneer het artikel wel werkend is bevonden, (buiten de termijn) dus niet defect, geldt dezelfde bovenstaande procedure.

  4: Vervangend artikel:

  Het is standaard procedure dat wanneer een artikel defect (bij juist gebruik klant) blijkt te zijn, er een vervangend artikel wordt toegezonden.

  Levertijd hiervan is afhankelijk van voorraad en op kosten van jvygadgets.

  Verzendkosten: De evt. gemaakte (standaard) verzendkosten door de klant, voor het retourneren,

  worden ook aan u vergoed/mits in overleg met jvygadgets.

 1. Garantie vervalt indien:
  1. 1: Indien een product niet is getest voor installatie.
  2. 2: Indien product na installatie defect is. (Het product werkte immers voor installatie bij het testen)(mogelijk kunt u dit verhalen bij de installateur )
  3. 3: Indien product niet geplaatst is door een professionele installateur.De kabels en aansluitingen van kabels zijn nl. zeer gevoelig voor breuk en beschadiging.